Güncel Haberler

İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme geldi

TeknoBH Google Haberler

İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme geldi. Yeni düzenleme Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte Detaylar

ikinci-el-otomobil-fiyatlari-artabilir

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

İkinci el otomobil satışlarına yeni düzenleme geldi

Yeni düzenlemeye göre, kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi. Yönetmelik ise getirilen bir diğer yenilik ise yetki belgesi olmayanlara bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el otomobil satış hakkı verildi.

Resmi Gazete‘nin bugün ki sayısında yayımlanan değişiklik, ” Bu Yönetmelik; gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve easasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin yükümlülükleri ile toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde ödeme yöntemlerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar” denildi.

Aynı Yönetmeliğin 13. maddesi başlığı ve birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildi.

” İkinci el motorlu kara taşıtının tanıtımı ve ilanı.

 • (1) Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulur
 • (2) Tanıtım kartında yetki belgesi numarasına ve ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin aşağıdaki asgari bilgilere güncel olarak yer verilir:
 • (a) Markası, cinsi,tipi ve model yılı
 • b)Rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası
 • c)Plaka numarası
 • ç)Yakıt türü
 • d)Kilometresi
 • e)Satış fiyatı
 • f)Boyalı ve değişen parçaları
 • g)Niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı
 • ğ)Üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı
 • (3) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan veren işletmeler bu ilanlarda aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:
 • a) Yetki belgesi numarası ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanı ile ikinci fıkrada belirtilen diğer bilgilere güncel olarak yer vermek.
 • b)Üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemek
 • c) İkinci el motorlu kara taşıtının satılması veya taşıt teslim belgesinin süresinin sona ermesi halinde üç gün içinde ilan faaliyetine son vermek
 • (4) İnternet ortamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür.
 • a) İşletmelerin, üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen yükümlülüğü yerine getirebilmeleri için imkan sağlamak.
 • b) İşletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfası veya Bilgi Sistemi üzerinde yetki belgesi kontrolü yapmak ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin üyeliğine izin vermemek
 • c) Aynı ikinci motorlu kara taşıtına yönelik birden fazla işletme tarafından verilen ilanlarda, taşıt sahibi olan veya o taşıta ilişkin taşıt teslim belgesi bulunan işletmenin talebi halinde yetkisiz verilen ilanları yayımdan derhal kaldırmak
 • ç) İlanlara ilişkin talep ve şikayetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunmak. Bu talep ve şikayetlerin etkin şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • d) İlan, şikayet ve üyeliklere ilişkin bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmek.
 • e) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.”

Kaynak :

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu