Güncel HaberlerTeknoloji Haberleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Nedir? İşte Cevabı

TeknoBH Google Haberler

Yönetim Bilişim Sistemleri Nedir?, yönetim bilişim sistemleri faaliyetleri neler?, yönetim bilişim sistemleri eğitimi hakkında sizlere bilgiler aktaracağız.

Bugün gelinen noktada her şey olduğu gibi, bilişim sistemleri de bilgisayar tabanlı olarak çalışıyor. Hem verilerin toplanması, hem de bu verilerin işlenmesi süreci bilgisayarlar kullanılarak gerçekleşiyor. Burada, bu süreci gerçekleştiren ve oldukça önemli bir alan olan yönetim bilişim sistemleri karşımıza çıkıyor.

Yönetim Bilişim Sistemleri Nedir? İşte Cevabı

Yönetim Bilişim Sistemleri Nedir?

Tamamiyle akademik bir alan olan yönetim bilişim sistemleri, insanı, teknolojiyi, sistem teorilerini ve bilgi yönetim alanlarını kapsar. Yönetim bilişim sistemlerinin en temel amacı, dijital ortamdaki ya da başka alanlardaki bilgilerin belirli bir düzen içinde toplanması ve gerektiği zamanlarda sunulabilir bir duruma getirilmesidir. Bu bilgiler pek çok amaca hizmet edebilir. Örneğin yöneticilerin herhangi bir konu hakkında karar verebilmesi ve yönetim süreçlerinin kolaylaştırılması bu amaçlardan biridir. Çünkü bilginin elde bulundurulması, aynı zamanda bu bilginin stratejik planlamalar yapmak amacıyla da kullanılmasını sağlar. Çünkü içinde yaşadığımız enformasyon çağında, bilgiyi elde bulundurmak, aynı zamanda oldukça güçlü bir noktada olmak anlamına gelir.

Dolayısıyla söz konusu bilginin toplanması ya da üretilmesi, işlenmesi ve kullanılabilir bir hale getirilmesi çok büyük bir önem taşıyor. İşte bilgiyle ilgili tüm bu süreçlerin gerçekleştirilmesi konusunda karşımıza yönetim bilişim sistemleri çıkıyor. Bu açıdan bakıldığında “yönetim bilişim sistemleri nedir?” sorusuna, bu şekilde bir cevap verilebilir.

Yönetim bilişim sistemleri içerisinde hem işletme alanının, hem de bilgisayar mühendisliği alanının yeteneklerinden faydalanılıyor. Her ne kadar temeli bu iki alan oluşturuyor olsa da, yönetim bilişim sistemleri aslında daha pek çok alana temas ediyor. Burada bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar teknolojileri, bilginin toplanması, depolanması ve işlenmesi konusunda çok kilit bir noktada bulunuyor. Bu noktada işletmenin nasıl bir konumda olduğuna bakacak olursak da, karşımıza yönetim sistemleri çıkıyor.

Bir işletmenin gerçekleştirdiği faaliyetler, yönetim süreçlerinde alınan ya da alınacak olan kararlar, söz konusu işletmede ortaya çıkan problemlerin nasıl çözüleceğine dair yapılan çalışmaların tamamı, toplanan ve işlenen bilgilerin ışığında belirleniyor. İşte tüm bu süreçleri kapsayan ve aynı zamanda akademik bir disiplin olan yönetim bilişim sistemlerinin ne kadar önemli bir noktada bulunduğu burada ortaya çıkıyor. Elbette burada önemli olan nokta “yönetim bilişim sistemleri nedir?” sorusu hakkında etraflıca bilgi sahibi olmak ve yönetim bilişim sistemlerine hakim bulunmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Faaliyetleri Nelerdir?

Yönetim bilişim sistemlerinin gerek bilginin toplanması ve işlenmesi süreçlerinde, gereksede bu işlemleri öncesinde ve sonrasında gerçekleştirdiği çok sayıda faaliyet bulunur. Bu faaliyetlerin bazıları yönetim bilişim sistemlerinin kendi teknolojileri içre gerçekleştirilirken, bazıları ise farklı disiplinlerden yararlanarak gerçekleştirilir. Şimdi söz konusu faaliyetler nelerdir ve ne şekilde gerçekleştirilir bunlara bakalım.

Yönetim Bilişim Sistemleri Nedir? İşte Cevabı

Yönetim bilişim sistemlerinin en temel faaliyetlerinden web madenciliği ya da daha yaygın olarak bilinen adıyla veri madenciliği yapmaktır. Veri madenciliği yöntemiyle elde edilen bilginin yönetilmesi de yine bir yönetim bilişim sistemleri faaliyetidir.

Yönetim bilişim sistemleri söz konusu faaliyetleri gerçekleştirirken, bir yandan da bilgi teknolojileri alanındaki yenilikleri takip eder ve bu yeniliklerin kendi alanında nasıl verimli kullanılabileceğine dair analizler ve çalışmalar yapar. Bilgi teknolojilerindeki bu yeniliklerin işletmelere ya da yönetim süreçlerine nasıl etki edebileceğini araştırmak, raporlamak ve gerektiğinde uygulamaya koymak da yine yönetim bilişim sistemlerinin faaliyet alanına girer. Tüm bu saydıklarımız dışında yönetim bilişim sistemlerinin diğer faaliyetlerini şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Gerekli olan sistemlerin tasarımını ve analizini yapmak,
 • Gerekli durumlarda bir bilgi teknolojileri altyapısı kurmak ve bu altyapıyı yönetmek,
 • Web tabanlı bilgi sistemleri kurmak ve uygulamalar yaratmak,
 • Sosyal medya analizleri yapmak,
 • Küresel bilgi sistemlerinden faydalanarak e-işletme faaliyetlerini planlamak, tasarlamak ve gerektiğinde yürütmek,
 • Bilgi sistemlerinin kişiselleştirilmesini ve güvenliğini sağlamak,
 • Bilgi sistemlerinin hem sosyal, hem de kültürel yönlerini incelemek,
 • Tüm bu faaliyetlerle bağlantılı olabilecek tüm süreçlerin takibini gerçekleştirmek.

Yönetim bilişim sistemleri bu sayılanlar dışında elbette daha pek çok faaliyet yürütebilir. Bu genelde, yönetim bilişim sistemlerinin ne amaçla kullanıldığı ve ne tür bir şirkete, işletmeye ya da hükümete bağlı olduğu ile ilgilidir.

Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim bilişim sistemleri dünya genelinde 1960’ların sonunda kullanılmaya başlamış olmakla birlikte, Türkiye’de bu çalışmaların başladığı tarih 1991 olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmaların başlamasına öncülük eden olay, Marmara Üniversitesi bünyesinde bir İşletme Enformatiği bölümü kurulmasıdır. Bugün hala söz konusu üniversite ve bölümde yönetim bilişim sistemleri konusunda çok sayıda çalışma yapılır.

Bununla birlikte günümüzde bu alanda çalışan tek üniversite Marmara Üniversitesi değildir. Bugün Türkiye’de yaklaşık 24 üniversitede bu bölüm bulunmaktadır ve bu bölümlerin başkanları olan akademisyenler her yıl bir araya gelerek yönetim bilişim sistemleri hakkında ortak çalışmalar yürütmekte, geliştirme çalışmaları planlamaktadır. Ayrıca bu toplantılarda “yönetim bilişim sistemleri nedir?” ve “yönetim bilişim sistemleri nasıl daha etkili kullanılabilir?” gibi konular da tartışılmaktadır. Aynı zamanda şu an Türkiye’deki pek çok büyükşehir ve ilçe belediyesinde aktif olarak söz konusu üzerinde gerekli eğitimler için çalışmalarına devam ediyorlar.

Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitimi

Bugün gerek Türkiye’de, gerek dünyada yönetim bilişim sistemleri konusunda pek çok çalışma yürütülüyor. Hükümetler ve üniversiteler, bu alanda çalışabilecek olan personellerin eğitilebilmesi adına çok sayıda girişimde bulunuyor. Dolayısıyla bugün hem Türkiye’de, hem de dünyada pek çok üniversitede yönetim bilişim sistemleri eğitimi alınabiliyor. Şu an Türkiye’de aralarında İstanbul Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesinin de bulunduğu yaklaşık 24 üniversitede yönetim bilişim sistemleri ve işletme enformatiği bölümleri bulunmaktadır.

Bu eğitimler söz konusu üniversitelerin herhangi birinden 4 yıl boyunca alınabilir. Aynı zamanda yönetim bilişim sistemleri bölümünün, bilgisayar mühendisliği ve işletme bölümlerinin bir kesişimi olduğu da söylenebilir. Peki bu alanda eğitim görmüş kişiler Türkiye’de hangi alanlarda çalışabilmektedir? Bu alanları şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Bilgisayar programcılığı,
 • Sistem analistliği ve tasarımcılığı,
 • Bilgi sistemleri yöneticiliği,
 • Proje uzmanlığı ve yöneticiliği,
 • Bilgi teknolojileri uzmanlığı ve yöneticiliği,
 • İş analistliği,
 • Pazarlama uzmanlığı ve yöneticiliği,
 • Finans uzmanlığı ve yöneticiliği,
 • İnsan kaynakları uzmanlığı ve yöneticiliği.

Aynı zamanda bu alanda eğitim almış kişiler, bu alanda çalışacak personellerin yetiştirilmesi sürecine katılabilir ve yollarına akademisyen olarak devam edebilirler. Bugün bu alanda çalışan pek çok akademisyen, aynı zaman yönetim bilişim sistemlerinin geliştirilmesi konusunda pek çok çalışma yürütmektedir.

Genel hatlarıyla bakıldığı zaman “yönetim bilişim sistemleri nedir?” sorusunun yanıtı bu şekilde verilebilir. Bu konuda daha geniş ve daha detaylı bilgi almak ve aynı zamanda yönetim bilişim sistemleri konusunda yaşanan son gelişmeleri takip etmek isterseniz, bunun için Teknobh’yi kullanabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu